За секој проект да може да се реализира потребни се финансиски средства.

ПОДАЈ РАКА И ТИ

Вашите средства можете да ги донирате на следнава жиро сметка:

ХРИСТИЈАНСКА АДВЕНТИСТИЧКА ЦРКВА ул. Влае 42, 1000 Скопје

Банка: Стопанска банка АД Скопје ул. 11 Октомври бр.7, 1000 Скопје

Денарска сметка: 200001121112412

Девизни сметки:

SWIFT: STOB MK 2X

EUR 0011211187 IBAN MK07200001121118717

USD 0013638380 IBAN MK07200001363838034

AUD 0013638479 IBAN MK07200001363847928

GBP 0013638589 IBAN MK07200001363858986

или пак да не контактирате

Лице за контакт:

Јасмина Михаилова